„GRAVEL TRADE” DOO Nikšić

Adresa: Dragova luka bb, Nikšić
Telefon: 069 048 966
Broj posjeta: 319
Vađenje šljunka, peska, gline i kaolina.

Opis