„GERA” Tivat

Adresa: II Dalmatinske P+8 , Tivat
Telefon: +382 32 672 243
Email: gera@t-com.me
Broj posjeta: 568
Elektromašinsko preduzeće

Opis