„GEOFIN” Podgorica

Adresa: Svetozara Markovića 14, Podgorica
Telefon: +382 67 263 263
Broj posjeta: 480
Geodetsko katastarske usluge

Opis