Galerija „VELIMIR A. LEKOVIĆ” Bar

Adresa: Šetalište Kralja Nikole bb, Bar
Telefon: +382 30 315 998
Broj posjeta: 492
Umjetničke slike

Opis