Galerija „SLAP” Podgorica

Adresa: Kralja Nikole 128, Podgorica
Telefon: +382 69 226 065
Broj posjeta: 206
Umjetničke slike

Opis