Galerija „CENTAR” Podgorica

Adresa: Njegoševa 2, Podgorica
Telefon: +382 20 665 409
Broj posjeta: 292
Umjetničke slike

Opis