„FAKULTET ZA STRANE JEZIKE” Podgorica

Adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica
Telefon: +382 20 409 210
Broj posjeta: 296
Fakultet

Opis