„FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE” Podgorica

Adresa: Serdara Jola Piletića bb, (TC Palada), Podgorica
Telefon: +382 20 208 161
Broj posjeta: 300
Fakultet

Opis