„FAKULTET ZA DRŽAVNE I EVROPSKE STUDIJE” Podgorica

Adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica
Telefon: +382 20 664 262
Email: info@fdes.me
Broj posjeta: 247
Fakultet

Opis