„FAKULTET VIZUELNIH UMJETNOSTI” Podgorica

Adresa: Vaka Ðurovića bb, Podgorica
Telefon: +382 20 409 220
Email: info@fvu.me
Broj posjeta: 340
Fakultet

Opis