„FAKULTET POLITIČKIH NAUKA” Podgorica

Adresa: Ulica 13. jula 2, Podgorica
Telefon: +382 20 239 074
Email: fpn@ac.me
Broj posjeta: 319
Fakultet

Opis