„FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI” Cetinje

Adresa: Baja Pivljanina 150, Cetinje
Telefon: +382 41 231 506
Email: flu@ac.me
Broj posjeta: 264
Fakultet

Opis