„FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI” Cetinje

Adresa: Baja Pivljanina 5, Cetinje
Telefon: +382 41 231 460
Email: fdu@ac.me
Broj posjeta: 265
Fakultet

Opis