Fabrika elektroda „PIVA” Plužine

Adresa: Goransko 55, Plužine
Telefon: +382 40 271 900
Broj posjeta: 467
Zavarivanje i navarivanje čelika..

Opis