„ERSTE BANKA-ATM” Podgorica

Adresa: Bulevar Pera Ćetkovića 51, Podgorica
Telefon: +382 20 440 440
Broj posjeta: 255
- Filijala (Stari aerodrom)
- Bankomat ATM

Opis