„ENTEXT“ d.o.o. Podgorica

Adresa: Cetinjski put bb, Donja Gorica, Podgorica
Telefon: +382 20 260 831
Broj posjeta: 780
Kade, bojleri, vodovod i kanalizacija..

Opis