Promocija knjige „Povratak na Aleksandriju” PG ljeto

Adress: Kruševac bb, Podgorica
Broj posjeta: 11
Lokacija: Muzička kapela na Kruševcu Datum: utorak, 23. jun, 21:00h

About us