„INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU„ Nikšić

Adress: Vuka Karadžica bb, Nikšić
Telephone: +382 40 203 240
Email: kom@icm.co.me
Broj posjeta: 1
Iztraživački rad i tehnološki razvoj za naučne nastavne potrebe..

About us