„EMI COM” d.o.o. Podgorica

Adresa: I Proleterske 78, Podgorica
Telefon: +382 20 611 488
Email: emi@t-com.me
Broj posjeta: 2540
Elektronika, elektrika i mašinstvo..

Opis