„ELNOS BL” Podgorica

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 49, Podgorica
Telefon: +382 20 234 373
Broj posjeta: 411
Kompanija sa djelatnošću u oblasti
elektroenergetike

Opis