„ELEKTROVOD” Podgorica

Adresa: Hercegovačka 62, Podgorica
Telefon: +382 20 881 041
Broj posjeta: 418
Instalacije solarnih sistema, centralnih grijanja
na čvrsta goriva i pelet.

Opis