„ELEKTROMONT“ d.o.o. Podgorica

Adresa: Janka Đonovića 8, Podgorica
Telefon: +382 20 641 814
Broj posjeta: 428
Kablovi, elektro razvodni ormani,
dopunski program..

Opis