„EKONOMSKI FAKULTET” Podgorica

Adresa: Jovana Tomaševića 37, Podgorica
Telefon: +382 20 241 138
Broj posjeta: 282
Fakultet

Opis