„EKIP“ Podgorica

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56, Podgorica
Telefon: +382 20 406 702
Email: ekip@ekip.me
Broj posjeta: 654
Agencija za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost

Opis