Dnevne novine „VIJESTI” Podgorica

Adresa: Moskovska bb, Podgorica
Telefon: +382 20 406 957
Broj posjeta: 349
Dnevne novine.

Opis