„DNEVNE NOVINE” Podgorica

Adresa: Kralja Nikole bb, Podgorica
Telefon: +382 77 300 100
Broj posjeta: 246
Štampani mediji.

Opis