„DIZICOM” Herceg Novi

Adresa: Luke Matkovića 16, Herceg Novi
Telefon: +382 31 324 704
Broj posjeta: 508
Inženjering, projektovanje,
građenje..

Opis