„DEKRA” d.o.o. Podgorica

Adresa: Bul. Džordža Vašingtona, Podgorica
Telefon: +382 77 27 22 40
Email: info@dekra.me
Broj posjeta: 496
Agencija za zapošljavanje.

Opis