„DAKOM” d.o.o. Podgorica

Adresa: Vuka Karadžića 7, Podgorica
Telefon: +382 20 231 786
Broj posjeta: 1138
Uvoz, proiyvodnja i distribucija tekstila..

Opis