„CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA” Podgorica

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog bb, Podgorica
Telefon: +382 20 404 232
Email: info@ckb.me
Broj posjeta: 268
Banka

Opis