„CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA” Herceg Novi

Adresa: Trg Nikole Đurkovića 11, Herceg Novi
Telefon: +382 31 32 26 66
Email: info@ckb.me
Broj posjeta: 2538
Banka

Opis