„COM PERFECT” Podgorica

Adresa: Petra Lubarde 114, Podgorica
Telefon: +382 20 646 136
Broj posjeta: 377
Izgradnja poslovnih, administrativnih i
stambenih zgrada

Opis