„CHAPLIN’S PUB” Podgorica

Adresa: Vijenac kosovskih junaka 2, Podgorica
Telefon: +382 67 494 140
Broj posjeta: 252
Kafić

Opis