„CENTROMETAL” d.o.o. Podgorica

Adresa: 4. jula 68, Podgorica
Telefon: +382 20 223 822
Broj posjeta: 408
Građevinski materijal

Opis