„CENTAR SAVREMENE UMJETNOSTI” Podgorica

Adresa: Kruševac bb, Podgorica
Telefon: +382 20 243 914
Broj posjeta: 297
Kulturna institucija

Opis