„CENEX MEDICAL“ Podgorica

Adresa: Goce Delčeva 18, Podgorica
Telefon: +382 20 645 466
Broj posjeta: 1693
Plastična hirurgija, ginekologija, kardiologija,
dječja hirurgija itd.

Opis