„CEED” Podgorica

Adresa: Kralja Nikole 27a/4, Podgorica
Telefon: +382 20 633 855
Email: ceed@t-com.me
Broj posjeta: 1399
Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Opis