„CAU“ d.o.o. Podgorica – inžinjering

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, Podgorica
Telefon: +382 20 228 082
Fax: +382 20 228 081
Website: www.cau.co.me
Email: cau@cau.co.me
Broj posjeta: 447
Centar za arhitekturu i urbanizam.

Opis

CAU posjeduje licence za izradu prostorno-planske dokumentacije.