„JAZZ BIFFE SUR” Herceg Novi

Adresa: Šetalište Pet Danica 7, Herceg Novi
Telefon: +382 31 321 573
Broj posjeta: 300
Kafić

Opis