„B&S AUTO CENTAR” Podgorica

Adresa: Žrtava fašizma 26, Podgorica
Telefon: +382 67 784 748,
+382 20 628 200
Broj posjeta: 3737
Carinjenje, prevod, tehnički pregled i
registracija vozila, zeleni karton..

Opis

B&S AUTO CENTAR u ponudi ima :

– Tehnički pregled i registracija vozila

– Polise osiguranja

– Špedicija

– Carinjenje

– Prevod

– Potvrde proizvođača

– Homologacija

– Zeleni karton