„BOOSTER” d.o.o. Nikšić

Adresa: Dvorište bb, Budoš, Nikšić
Telefon: +382 40 731 201
Broj posjeta: 632
Proizvodnja i promet privrednih eksploziva.

Opis