„BIOTEHNIČKI FAKULTET” Podgorica

Adresa: Bul. Mihaila Lalića 1, Podgorica
Telefon: +382 20 268 437
Broj posjeta: 354
Fakultet

Opis