Biblioteka „RADOSAV LJUMOVIĆ” Podgorica

Adresa: Ivana Vujoševića 50, Podgorica
Telefon: +382 20 664 217
Email: nfo@nbp.me
Broj posjeta: 271
Biblioteka

Opis