„BEMAX“ d.o.o. Podgorica

Adresa: Moskovska 2/B, Podgorica
Telefon: +382 20 265 346
Broj posjeta: 1277
Nudimo drobljenje agregata i kamena u cilju dobijanja frakcija za beton i asfalt, proizvodnju gotove betonske smjese, izvođenje zemljanih i armirano-betonskih radova, pružanje usluga inženjeringa i investiranje u izgradnju stambeno-poslovnih objekata i objekata saobraćaja.

Opis