„BB SOLAR” Podgorica

Adresa: Vuka Karadžića 5, Podgorica
Telefon: +382 20 230 392
Broj posjeta: 647
Solarni paneli, solarni kolektori,
vjetrogeneratori

Opis