„BAR CONSTRUCTION&INVESTMENT GROUP” Bar

Adresa: Jovana Tomaševića G9, Bar
Telefon: +382 30 303 700
Broj posjeta: 367
Izgradnja stambenih objekata

Opis