„AVERS” d.o.o. Podgorica

Adresa: Kralja Nikole 122/S, Podgorica
Telefon: +382 20 648 902
Broj posjeta: 340
Suveniri, grbovi, ikone,
izrada pehara, trofeja..

Opis