„ATENA – BOHOR ” Budva

Adresa: Mediteranska 11, Budva
Telefon: +382 33 456 280
Broj posjeta: 1102
Pregradni zidovi, spušteni plafoni,
gips ploče..

Opis