„AQUA D’OR” Nikšić

Adresa: Podgorički put bb, Nikšić
Telefon: +382 40 215 113
Broj posjeta: 412
Slatkovodne akvakulture,
mriješćenje i uzgoj riba u riibnjacima

Opis