„AQUA BIANCA” Podgorica

Adresa: Manastirska 25, Podgorica
Telefon: +382 20 669 001
Broj posjeta: 743
Eksploatacija vode za piće

Opis